Servicii

Zgomot și Vibrații

O cerință importantă în evaluarea impactului de mediu o reprezintă evaluarea nivelurilor de zgomot și de vibrații, în scopul identificării zonelor unde se înregistrează depășirea limitelor admisibile, care pot conduce la efecte semnificative asupra sănătății receptorilor umani și/sau asupra faunei sălbatice, atât pentru cea de uscat, cât și pentru cea acvatică .

În speranța de a îmbunătății calitatea vieții, evaluăm impactul zgomotului asupra receptorilor – factor uman și biodiversitate-, astfel încât să oferim, prin metode pertinente, soluții de reducere a efectelor acolo unde se impun.

Suplimentar, față de prevederile legislației europene, prin folosirea de metode perfecționate de experții CEPSTRA GRUP, atunci când există cerințe, putem oferi o gamă mai bogată de informații prin cartarea zgomotului, de exemplu informații cu privire la nivelurile de zgomot de trafic aerian pentru fiecare fațada a unei clădiri, cu luarea în considerare a efectelor de ecran, aspect neglijat de legislația europeană în domeniul zgomotului ambiant, cu aplicație în vecinătatea aeroporturilor (unde aeronavele se deplasează la joasă altitudinne).

Astfel, pentru analiza zgomotului industrial, prin modul de culegere a datelor de intrare necesare modelării, putem să asigurăm precizii suplimentare în cadrul evaluărilor realizate.

Tehnica de obținere a datelor de intrare este esențială  în procesul de cartare, întrucât acuratețea rezulltatelor finale depinde de calitatea datelor de intrare. Se evită situații de tip GIGO (Garbage In, Garbage Out).

Calitatea modelărilor acustice oferite de CEPSTRA GRUP permite obținerea cu o bună precizie a stărilor finale atunci când este necesară aplicarea unui plan de măsuri de reducere, cu efecte favorabile asupra volumului investițiilor necesare.

În plus, prin întocmirea planurilor de acțiune oferim soluții personalizate, în scopul reducerii nivelului de zgomot.

Adițional, prin elaboarea studiilor BREEAM, în scopul proiectării fațadelor clădirilor cu diferite destinații  (de locuit, birouri, etc) este necesar să se țină seama de  ambianța acustică a amplasamentului în care se va afla clădirea, astfel încât măsurile adoptate pentru protecția împotriva zgomotului exterior să fie în concordanță cu ambianța.

Prin modelare acustică adecvată pe care o putem oferi, pentru un viitor imobil ce urmează a se realiza, precum și a surselor de zgomot la care acesta va fi expus, proiectantul va putea obține  informații precise asupra nivelurilor de zgomot L10, la fiecare fațadă a imobilului și pe diferite înălțimi ale acestuia. În acest fel, proiectarea adecvată a fațadelor imobilului va conduce la respectarea limitei interioare de zgomot impusă de legislatie și totodată la optimizarea costurilor pentru investitor, aferente materialelor componente ale fațadelor imobilului.

CEPSTRA GRUP  elaborează studii de zgomot pentru parcuri eoliene.

CEPSTRA GRUP dispune de cunoștințe avansate și experiență în identificarea și aplicarea măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot pentru situațiile în care este necesară conformarea cu cerințele legislative.

Suport GIS pentru analiza şi interpretarea datelor

Tehnologiile GIS sunt utilizate pentru proiectarea straturilor tematice geo-spatiale specifice protectiei mediului, in scopul geoprocesarii informatiilor de mediu.

Generarea hartilor prin Suprapunerea straturilor tematice

ZGOMOT TRAFIC RUTIER – Planuri de acțiune

ZGOMOT TRAFIC FEROVIAR

Harta conține ilustrarea celor 20 de aglomerări cu peste 100 000 de locuitori și a celor 5 tronsoane de cale ferată principală cu peste 30 000 de treceri anuale.

CEPSTRA GRUP a realizat cartarea strategică a zgomotului pentru traficul feroviar începând cu anul 2012.

ZGOMOT TRAFIC AERIAN

ZGOMOT INDUSTRIE – Instalații industriale

Cartare acustica - Studiu de zgomot Parcuri eoliene

EXEMPLU DE STUDII DE ZGOMOT ÎN VEDEREA PROIECTĂRII CLĂDIRILOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚII DE CERTIFICARE BREEAM

Evaluarea propagării vibrațiilor pentru activități de derocare prin explozie