CEPSTRA GRUP - Mediul înconjurător este prioritatea noastră!

“Science sans conscience n’est que ruine de l’ame” F. RABELAIS

Serviciile noastre

Protecția mediului reprezintă elementul cheie al sănătății și bunăstării oamenilor.

Cepstra Grup oferă servicii de consultanță de mediu pentru companii din diverse sectoare economice, ale căror activități sunt reglementate din punct de vedere al protecției mediului, pe baza studiilor și rapoartelor solicitate de autoritatea competentă de mediu precum și pentru companii care au în dezvoltare planuri, proiecte, programe.

Zgomot și vibrații

Ceea ce ne reprezintă și ne diferențiază de celelalte firme de consultanță de mediu este o abordare avansată a evaluării nivelurilor de zgomot prin folosirea metodelor prevăzute in Directiva UE 2015/996 a COMISIEI din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului, transpusă în legislația româneasca prin Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

CEPSTRA GRUP poate elabora cartări strategice ale zgomotului în condițiile impuse prin legislație, pentru toate sursele principale de zgomot:

  • transport rutier
  • transport feroviar
  • transport aerian
  • activitate industrială, incluzând porturi

Mediu

Pentru că ne pasă de mediu și de calitatea vieții, oferim servicii de consultanță în scopul identificării soluțiilor privind măsurile optime de funcționare a operatorilor, din diverse sectoare economice.

Aer

Calitatea aerului este o prioritate pentru noi, întrucât o atmosferă poluată conduce la un risc major asupra sănătății și calității vieții, la nivel global, cu efecte dăunătoare și pentru ecosisteme.

Documentații de mediu

Membrii echipei CEPSTRA GRUP dețin o vastă experiență în domeniul protecției mediului, cu multiple specializări necesare abordării studiilor de mediu; CEPSTRA GRUP este înscrisă in Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului și în Lista Instituțiilor private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor.

De ce să alegi serviciile noastre

CEPSTRA GRUP oferă clienților o paletă largă de servicii și o experiență bogată, vizibilă prin completitudinea abordării studiilor pe care le elaborează.

Furnizăm servicii de consultanță și studii de soluție în domeniul protecției mediului prin întocmirea rapoartelor solicitate de autoritățile de mediu: ex studii de evaluare a impactului asupra mediului, bilanțuri de mediu, documentații suport necesare obținerii autorizațiilor și avizelor de ape, studii în domeniul cartării acustice, studii BREEAM, Rapoarte Due Diligence și documentații tehnice pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor.

Experiență

Datorită experienței, CEPSTRA GRUP oferă partenerilor o abordare avansată a studiilor, prin prezentarea de soluții optime de implementare a măsurilor propuse prin aceste studii și construiește echipe cu experți din domenii adiacente – radioactivitate, biodiversitate, hidrogeologie, sănătatea populației, etc

Responsabilitate

Ne dedicăm cu profesionalism pentru a veni in sprijinul companiilor din diverse sectoare economice, astfel încât acestea să îndeplinească cerințele legale în desfășurarea activității.

Calitate

Deținem echipamente moderne și soft-uri specializate pentru a determina cu acuratețe valorile măsurate: nivel de zgomot, umiditate, nivel concentrații poluanți în aer, coordonate GIS etc.

Clienți

Dacă dorești servicii profesionale, calitative și o colaborare eficientă, contactează echipa CEPSTRA GRUP pentru a stabili o întâlnire despre viitorul tău proiect.