Servicii

Aer

Aerul curat este unul dintre principalele elemente care contribuie la protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg.

Evoluția industrială ne-a învățat că a trăi într-un aer curat constituie un drept dar și responsabilitate. În consecință, protecția calității aerului reprezintă o componentă esențială în cadrul protecției mediului,  domeniul fiind din ce în ce mai puternic reglementat la nivel național și european. Aceasta cu atât mai mult cu cât aerul este o componentă de mediu cu mobilitate deosebită.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră s-a angajat la transpunerea directivelor, deciziilor, planurilor și programelor adoptate la nivelul uniunii, în vederea atingerii unor obiective comune de protecție a mediului, în particular a calității aerului înconjurător.

CEPSTRA GRUP oferă servicii de consultanță privind calitatea aerului pentru operatorii industriali, prin: monitorizarea emisiilor de poluanți în aer rezultați din procesele de ardere a combustibilului, elaborarea inventarelor de emisii, evaluarea calității aerului pe baza rezultatelor modelării dispersiei poluanților și a monitorizărilor, elaborarea de scenarii de poluare pentru prognozarea impactului generat de activitățile industriale asupra calității aerului.

Oferim consultanță privind implementarea unui program de monitorizare – în funcție de activitatea operatorului economic și de cerințele și reglementările aplicabile.