Despre noi

De peste 20 de ani suntem un consultant principal pe piața studiilor de mediu.

SC CEPSTRA GRUP SRL înființată în 2001, oferă o gamă largă de servicii în domeniul studiilor de mediu respectiv: studiu de evaluarea a impactului asupra mediului, bilanț de mediu, raport de mediu, raport de amplasament, studii și documentații solicitate în baza legislației în vigoare din domeniul evaluării și gestionării zgomotului ambiant precum și precum și studii privind monitorizarea factorilor de mediu pentru companii din diverse sectoare economice, a căror activitate intră sub incidența legislației de  mediu.

Experții firmei au făcut parte din echipele de lucru ministeriale și inter-ministeriale care au avut ca scop armonizarea legislației românești cu Acquis-ul comunitar de mediu, în domeniul evaluării zgomotului și a calității aerului.

Membrii colectivului CEPSTRA GRUP

Mihai ZAPLAIC

Director, Doctor inginer în inginerie mecanică – acustică de mediu

Sorina ILIUȚĂ

Inginer hidrotehnician

Anca DRAGOMIR

Chimist

Daniela ZISU

Chimist

Toma ZAPLAIC

Informatician