Servicii personalizate de consultanță de mediu pentru nevoile companiei tale.

Zgomot și vibrații

Ceea ce ne reprezintă și ne diferențiază de celelalte firme de consultanță de mediu este o abordare avansată a evaluării nivelurilor de zgomot prin folosirea metodelor prevăzute in Directiva UE 2015/996 a COMISIEI din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului, transpusă în legislația româneasca prin Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

CEPSTRA GRUP poate elabora cartări strategice ale zgomotului în condițiile impuse prin legislație, pentru toate sursele principale de zgomot:

 • transport rutier
 • transport feroviar
 • transport aerian
 • activitate industrială, incluzând porturi

Mediu

Pentru că ne pasă de mediu și de calitatea vieții, oferim servicii de consultanță în scopul identificării soluțiilor privind măsurile optime de funcționare a operatorilor, din diverse sectoare economice.

Aer

Calitatea aerului este o prioritate pentru noi, întrucât o atmosferă poluată conduce la un risc major asupra sănătății și calității vieții, la nivel global, cu efecte dăunătoare și pentru ecosisteme.

Documentații de mediu

Membrii echipei CEPSTRA GRUP dețin o vastă experiență în domeniul protecției mediului, cu multiple specializări necesare abordării studiilor de mediu; CEPSTRA GRUP este înscrisă in Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului și în Lista Instituțiilor private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor.

Zgomot și vibrații

Ceea ce ne reprezintă și ne diferențiază de celelalte firme de consultanță de mediu este accentuarea evaluării nivelului de zgomot și de vibrații prim modelare acustică și hărți de zgomot.

Mediu

Pentru că ne pasă de mediu și de un stil de viață prosper, realizăm servicii în favoarea determinării problemelor ce pot afecta sever mediul înconjurător, cu scopul de a le evita și soluționa.

Aer

Puritatea aerului este o prioritate pentru noi, deoarece calitatea traiului poate fi afectat considerabil de eventualele probleme ce pot fi cauzate de atmosfera poluată la nivel local, regional și național.

Documentație

Deoarece echipa noastră are o vastă experiență în domeniul ingineriei mediului, Cepstra deține atestate și recunoașteri la nivel național, fapt care ne propune pentru realizarea documentațiilor de mediu.

Documentații necesare în procesul de dezvoltare/modernizare și de autorizare de mediu pentru operatorii economici:

 • Obținerea avizului privind începerea lucrărilor de execuție din punct de vedere al alimentării/evacuării apelor de pe amplasament;
 • Documentații tehnice necesare obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru beneficiari;
 • Notificări și memorii de prezentare;
 • Rapoarte privind evaluarea impactului asupra mediului, rapoarte de mediu, bilanțuri de mediu de nivel I si II, notificări SEVESO, rapoarte de amplasament, rapoarte privind starea de referință

Documentații privind managementul gospodăririi apelor:

Pentru gestionarea gospodăririi apelor eliberăm: documentații tehnice pentru obținerea acordului de preluare a apelor; documentații tehnice pentru obținerea avizului privind începerea lucrărilor de execuție pentru soluțiile de alimentare cu apă si evacuare a apelor generate și documentații tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor;

Planuri de prevenire și combatere poluări accidentale.

 • Raportări privind stabilirea obligațiilor de mediu pentru diverși beneficiari
 • Bilanțuri de solvenți – Plan de gestionare a solvenților cu conținut de COV;
 • Rapoarte privind evidența gestiunii deșeurilor
 • Calculul contribuțiilor agenților economici la Fondul pentru Mediu