Servicii

Mediu

CEPSTRA GRUP propune o paletă completă de domenii de competență, cu scopul de a cuantifica impactul pe care activitatea din compania ta, îl genereaza asupra mediului!

Unul dintre serviciile noastre principale pe care le putem oferi clienților este reprezentat de monitorizarea calității mediului, cu aparatură proprie, verificată metrologic, prin laborator propriu de mediu, acreditat RENAR.

Utilizăm programe GIS pentru a ilustra localizarea obiectivelor economico-industriale, distribuția valorilor modelate/măsurate pentru indicatorii relevanți privind calitatea factorilor de mediu și localizarea receptorilor sensibili în aria de interes.

Unul din proiectele deosebite  la care am participat a fost legat de  monitorizarea impactului funcționării centralei CNE Cernavodă asupra biotei acvatice și terestre -, proiect în cadrul căruia am ilustrat prin programe GIS  –  cartografierea distribuției poluantilor în mediu, în raport cu sursele de emisie,  receptorii sensibili (ex. zone locuite și zone protejate, alți factori de mediu),  pe o arie relevantă.

Tehnologiile speciale în domeniul GIS au menirea de a moderniza serviciile noastre, printr-o utilizare profesională și atentă.

Dezvoltarea straturilor tematice geo-spațiale într-o analiză de mediu este necesară în scopul geoprocesării, analizei și ilustrării/publicării sugestive a informațiilor de mediu (zgomot, calitatea aerului, biodiversitate, apă, sol, etc.).