Personalised environmental consultancy services designed for your company’s needs.

Noise and vibrations

What defines and both differentiates us from our competitors is an advanced approach of noise level assesment through the use of methods provided in Commission Directive (EU) 2015/996 of 19 May 2015 establishing common noise assessment methods according to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council, transposed into national legislation by Law 121/2019 on ambient noise assessment and management.

CEPSTRA GRUP is able to ellaborate strategic sound mapping, according to the conditions imposed by law, for the main noise sources:

 • road transport
 • rail transport
 • air transport
 • industrial activities, including ports

Environment

Because we care about the environment and the quality of life, we offer consultancy services aimed to identify solutions for propper functioning of economic operators in various sectors.

Air

Air quality is a priority for us, given the fact that air pollution leads to a major global risk , having a significant impact on human health and life quality, with harmfull effects on ecosystems as well.

Environmental documentation

CEPSTRA GRUP’s team members possess significant experience in the field of environmental protection, having a wide range of specializations needed for conducting environmental assessments; CEPSTRA GRUP is registered in the National Register of Developers of Environmental Assessments and Studies and is also listed in the official List of private institutions specialised in developping the necessary environmental documentations in order to obtain the water management permit and the water management authorization.

Noise and vibrations

Ceea ce ne reprezintă și ne diferențiază de celelalte firme de consultanță de mediu este accentuarea evaluării nivelului de zgomot și de vibrații prim modelare acustică și hărți de zgomot.

Environment

Pentru că ne pasă de mediu și de un stil de viață prosper, realizăm servicii în favoarea determinării problemelor ce pot afecta sever mediul înconjurător, cu scopul de a le evita și soluționa.

Air

Puritatea aerului este o prioritate pentru noi, deoarece calitatea traiului poate fi afectat considerabil de eventualele probleme ce pot fi cauzate de atmosfera poluată la nivel local, regional și național.

Documentație

Deoarece echipa noastră are o vastă experiență în domeniul ingineriei mediului, Cepstra deține atestate și recunoașteri la nivel național, fapt care ne propune pentru realizarea documentațiilor de mediu.

Documentation needed for development/modernization process and in obtaining the environment authorization for economic operators:

 • Obținerea avizului privind începerea lucrărilor de execuție din punct de vedere al alimentării/evacuării apelor de pe amplasament;
 • Documentații tehnice necesare obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru beneficiari;
 • Notificări și memorii de prezentare;
 • Rapoarte privind evaluarea impactului asupra mediului, rapoarte de mediu, bilanțuri de mediu de nivel I si II, notificări SEVESO, rapoarte de amplasament, rapoarte privind starea de referință

Documentații privind managementul gospodăririi apelor:

Pentru gestionarea gospodăririi apelor eliberăm: documentații tehnice pentru obținerea acordului de preluare a apelor; documentații tehnice pentru obținerea avizului privind începerea lucrărilor de execuție pentru soluțiile de alimentare cu apă si evacuare a apelor generate și documentații tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor;

Planuri de prevenire și combatere poluări accidentale.

 • Raportări privind stabilirea obligațiilor de mediu pentru diverși beneficiari
 • Bilanțuri de solvenți – Plan de gestionare a solvenților cu conținut de COV;
 • Rapoarte privind evidența gestiunii deșeurilor
 • Calculul contribuțiilor agenților economici la Fondul pentru Mediu